Nieuw: NIBI-conferentie in Egmond aan Zee

| nieuws
Nieuw: NIBI-conferentie in Egmond aan Zee

Kom voor de 34ste NIBI-conferentie 17/18 januari 2020 naar onze nieuwe locatie Egmond aan Zee. Nederland is een zeeland. Ongeveer een kwart van ons kikkerlandje ligt onder zeeniveau. We hebben heerlijke stranden en prachtige duingebieden waar we van kunnen genieten. Met de Wadden hebben we een van de belangrijkste natuurgebieden van de wereld in huis. Dit kustecosysteem heeft een hoge natuurwaarde en bestaat uit een kustzee met geulen en platen die onder invloed staan van het getij. Met vloed overstromen de platen en met eb liggen ze droog en is het een walhalla voor kustvogels als kanoeten en strandlopers. Op de platen groeit soms zeegras, en in de bodem leven veel bodemdieren. Dat is van belang voor vele soorten vissen die hier opgroeien. En die vissen worden weer gegeten door zeehonden, de toppredatoren van dit unieke ecosysteem.Op de 34ste NIBI-conferentie ervaren we een lust voor de kust. We verkennen als ware zeevaarders nieuwe gronden. We verlaten het oude vertrouwde Lunteren en reizen af naar het kust- en duingebied van Hotel Zuiderduin bij Egmond aan Zee. Dit hotel ligt een schelpworp afstand van het strand en je loopt er zo de duinen in. Lust voor de kust is ook een lust voor de biologieles. Uiteraard gaan we los met goede ecologielesideeën in de vele praktische workshops. Ook is er aandacht voor de kwetsbaarheid van de zee en het zeeleven. Denk aan de plastic soep. Wat is het effect van microplastics in de voedselketen? Minder bekend is het probleem van oceaanverzuring, veroorzaakt door de hoge kooldioxideconcentratie in de lucht. Oceaanverzuring kan problemen geven voor vele zeedieren met een kalkskelet zoals slakken en schelpen. En wat te denken van overbevissing. Gelukkig zijn er ook positieve geluiden te horen zoals de zeereservaten die gevormd kunnen worden tussen windmolenparken op zee. Of de nieuwe mogelijkheden voor duurzame eiwitbronnen van zeewierteelt of duurzame brandstof uit algen. Kom vrijdag 17 en zaterdag 18 januari 2020 naar Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee en ervaar hoe belangrijk de kust en zee zijn voor Nederland en de rest van onze blauwe planeet. En mail Tycho Malmberg (malmberg@nibi.nl) als je een goed idee hebt voor een kustlustige lezing of workshop.