Brief aan VC OCW

Kansen door en voor Nieuwe Biologie

Op 23 juni 2016 heeft het bestuur van het NIBI een brief verzonden aan de leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer der Staten Generaal. In de brief wordt gevraagd om extra investering in fundamenteel biologisch onderzoek en academisch onderwijs. Verder wordt gevraagd om vernieuwing van vmbo examenprogramma’s en het verplichten van natuur, wetenschap en techniek onderwijs op de basisschool. Ten slotte wordt aandacht gevraagd voor het verminderen van de regeldruk. Dit om blokkades bij biologische innovaties te voorkomen. De brief is ook verzonden aan de programmacommissies van de politieke partijen en in afschrift aan de minister van OCW.

Links behorend bij de brief: