Speakers-pool

NIBI Speakers-pool

Alle burgers nemen elke dag beslissingen over voeding, gezondheid, klimaat, biodiversiteit en energie. Bij het nemen van die beslissingen is biologische kennis onmisbaar. Toch is niet iedereen even goed op de hoogte. Het NIBI wil die situatie verbeteren en heeft daarom gekozen voor het speerpunt: Iedereen moet meer weten over biologie. Het is bekend dat het NIBI ontzettend veel energie steekt in het onderwijs om dit doel te bereiken. Maar er kan, volgens de leden die op 14 april de ledenvergadering bezochten, meer. In een vereniging met meer dan 5000 leden zijn er vast mensen die in hun omgeving uitleg kunnen geven over een bepaald biologisch thema, was het idee.

Opzet
Het verhaal is betrekkelijk eenvoudig. Elk lid dat mee wil doen en af en toe op vrijwillige basis een presentatie wil geven bij een service-club een buurtvereniging of bij een ouderdag op een school, kan zich aanmelden. Met alle potentiele leden van de NIBI Speakers-pool gaan we per expertise gebied een basispresentatie in elkaar zetten die aansluit bij maatschappelijke vragen. Uiteraard gaat de Bionieuws redactie daar bij helpen, met actuele kennis en tips over communicatie. Alle leden van de pool krijgen ook nog eens een gratis mini-presentatietraining. Als we eenmaal een pool van ongeveer 40 getrainde experts hebben dan gaan we de markt op. Ook weer via de 5000 leden van het NIBI natuurlijk. Het is de bedoeling dat de pool alleen maar groeit en dat veel groepen in de maatschappij ons gaan vinden. Kwaliteit is daarbij het kernwoord, kwaliteit in actuele biologie, kwaliteit van presenteren, kwaliteit van het aansturen van ethische gesprekken en ga zo maar door.

Deelnemen
Uitgedaagd? Schrijf hier onder in voor deze betekenisvolle NIBI activiteit.