Systeemdenken

Met een systeembril naar de biologie (leren) kijken
Systeemdenken is onderdeel van het examenprogramma biologie, maar uit onderzoek (Gilissen, Knippels, Verhoeff, & van Joolingen, 2019) blijkt dat docenten behoefte hebben aan handvatten om systeemdenken vorm te geven in de klas. Systeemdenken is de vaardigheid om over biologische systemen te kunnen redeneren op basis van de systeemkenmerken. Ieder biologisch fenomeen kun je als een systeem zien dat een grens heeft, uit componenten bestaat die onderlinge interacties hebben, een input en output heeft, wordt gereguleerd door feedbackmechanismen, dynamisch is, hiërarchisch is opgebouwd en emergente eigenschappen vertoont. Door op deze manier naar de biologie te (leren) kijken ontwikkelen leerlingen een samenhangend beeld, vandaar dat het zo belangrijk is om hier als docent aandacht aan te schenken in de biologieles!

Promovenda en docent biologie Melde Gilissen heeft samen met een team van docenten van het Bonhoeffer College Enschede (Bruggertstraat) lesmateriaal ontwikkeld en getest om systeemdenken te bevorderen bij leerlingen. Op basis van dit onderzoek heeft zij richtlijnen beschreven voor andere docenten. In het voorjaar van 2020 geeft Gilissen een aantal workshops over systeemdenken. Tijdens de eerste workshop zal systeemdenken verder worden toegelicht en doorloop je als docent zelf een aantal werkvormen die gericht zijn op het bevorderen van systeemdenken bij leerlingen. Tijdens de tweede workshop ga je in kleine groepen, onder begeleiding, aan de slag met het (her)ontwikkelen van eigen lesmateriaal. De ontwikkelde lesmaterialen worden uitgewisseld, ook ontvang je drie posters voor in de klas waar de systeemkenmerken op zijn afgebeeld.

 

Gilissen, M. G. R., Knippels, M. C. P. J., Verhoeff, R. P., & van Joolingen, W. R. (2019). Teachers’ and educators’ perspectives on systems thinking and its implementation in Dutch biology education. Journal of Biological Education, 1-12

Plaats:  NIBI kantoor, Utrecht.
Datum: najaar 2020, via datumprikker.

Tijd: twee bijeenkomsten van  16.00 tot 20.00 uur, totaal 0,5 EC. 
Kosten: €150 euro NIBI-leden en €200 euro voor niet-leden. Inclusief eenvoudige maaltijd.
Trainer: Melde Gilissen, promovenda en docent biologie 
Inschrijven: Schrijf je in via het inschrijfformulier (of scroll naar beneden). Geef daar je belangstelling aan voor een training in het najaar van 2020.


Maximaal aantal deelnemers is twaalf. De training gaat door bij 10 inschrijvingen. Heb je vragen over deze training? Stuur een mail naar academie@nibi.nl.

Lees de Algemene voorwaarden van het NIBI die gelden voor alle trainingen.