Effectieve planning

Effectieve planning voor promovendi en postdocs

Commentaar deelnemers
"Zeer goed. Heel verhelderend, een echte eye-opener. Jan is een ontzettend enthousiast, motiverend persoon. Ik ga de training zeker aanbevelen bij anderen."

"Ik vond het een hele prettige stimulerende training. Je wordt geactiveerd om zelf aan de slag te gaan met je project, jezelf en je communicatie. Heel goed!"

"Ik vind het een heel leerzame training. Het is ook goed voor mij geweest om te ontdekken dat iedereen op een gegeven moment tegen dezelfde dingen aanloopt in zijn/haar project."

Waarom deelnemen?
Veel promotietrajecten duren aanzienlijk langer dan aanvankelijk gepland. In sommige gevallen is er zelfs uitloop tot meer dan een jaar. Van alle kanten neemt de druk toe om promotietrajecten op tijd af te ronden. Het lijkt lastig om wetenschappelijk onderzoek te plannen. Maar met de uitgangspunten van projectmanagement is het mogelijk om meer grip te krijgen op promotietrajecten en postdoc projecten.

In deze tweedaagse training vertalen we de uitgangspunten van projectmanagement naar de wereld van wetenschappelijk onderzoek. Elke deelnemer maakt een plan van aanpak met een heldere structuur voor het totale project en een concreet mijlpalenplan voor de korte termijn. Deze planningen en schema’s dienen als uitgangspunt voor voortgangsoverleg. Daarbij worden deze planningen steeds verder aangepast en bijgesteld op weg naar een realistische, haalbare afbakening en afronding.

Verder richt deze training zich op de actieve rolinvulling van de promovendus of postdoc als projectleider. De projectleider is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering. Maar ook voor de continue afstemming van de voortgang met alle betrokkenen. Dit vraagt om een aantal specifieke communicatieve vaardigheden en technieken.

Voor wie

De training is bedoeld voor promovendi en postdocs in de biowetenschappen. Voor een optimaal leereffect raden we aan dat promovendi bij aanvang van de training minimaal drie maanden bezig zijn.

Doel
Het doel van deze training is om promovendi en postdocs toe te rusten met methoden, technieken en vaardigheden om hun promotietraject of postdocproject effectief en op tijd te kunnen afronden.

Waar
Bij het NIBI, Franz Lisztplantsoen 200 te Utrecht.

Programma

Dag 1:   Projectmanagement (8 uur)

  • Stuurinformatie uit de strategische omgeving met o.a. Publicatieplan
  • Opzet, structuur en organisatie onderzoeksproject
  • Timemanagement: Mijlpalenplan en werkafspraken korte termijn
  • Problem solving

 

Huiswerk: Vertaling naar eigen onderzoeksproject: planningen en schema’s (8 à 12 uur)

 

Dag 2:   De onderzoeker als projectleider (8 uur)

  • Presentatie Publicatieplan, Work Breakdown Structure en Mijlpalenplan
  • Voorbereiding beslismomenten en voortgangsgesprekken
  • Onderhandelingsstrategieën voor het omgaan met lastige situaties
  • Interventietechnieken voor professionele samenwerking met alle betrokkenen

 

Werkwijze
Afwisseling van theorie met oefeningen, vaardigheidstrainingen en huiswerkopdrachten. Leren door doen met ruimte voor inbreng eigen casuïstiek.

Docent/trainier
Jan van den Broek. Bioloog en meer dan 25 jaar ervaring als managementtrainer in de academische wereld.

Certificaat
De studiebelasting van de training Effectieve Planning voor Promovendi en Postdocs van de NIBI Academie is 1 EC. De training kan onderdeel zijn van het PhD opleidings- en begeleidingsplan. Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat.

Kosten
Inclusief trainingsmateriaal, koffie, thee en lunch bedragen de kosten € 600 per persoon. NIBI-leden ontvangen € 100 korting en betalen € 500. Ook nieuwe leden ontvangen deze korting. Groepsgrootte is minimaal 6 en maximaal 8 personen.

Wanneer
Data training in overleg met de belangstellenden, via datumplanner.

Meer informatie en aanmelding
Vul hier onder het formulier in als je belangstelling hebt voor een training later dit jaar.  Voor meer informatie of overleg bel Ingeborg Scheurwater op 030-2369244 (maandag, woensdag & vrijdag) of mail scheurwater@nibi.nl.