Niek Persoon - Bestuurslid

Op jonge leeftijd wilde ik al Bioloog worden. Eenmaal door een binoculair gekeken en ik was verkocht. Tijdens mijn studie in Leiden in de propedeuse ’s ochtends college en ’s middags steevast practicum. Dat is niet verkeerd voor iemand die van tekenen houdt. De biologie heeft mij veel gebracht inclusief een echtgenoot. Na een promotie aan de Erasmus Universiteit heb ik bewust gekozen voor het bedrijfsleven bij Gist-brocades/DSM. Met InterPersoonlijk zette ik de stap naar zelfstandigheid en als onderwijsmanager bij Inholland Life Sciences & Chemistry leerde ik het HBO kennen om vervolgens de stap te maken naar mijn huidige positie bij de UvA. Zo ben ik weer terug bij waar het ooit was begonnen. Gaandeweg is mijn interesse in de natuur verschoven naar die van de ontwikkeling van mens & organisatie. Als directeur sta ik aan de basis van publiek-private samenwerkingen op de thema’s Green Genetics, Environment, Chemistry & Food. Daarbij hecht ik waarde aan de verbintenis van het biologieonderwijs met het beroepenveld en de overheid.  Niets is leuker dan naast het fundamentele onderzoek ook te kunnen werken aan relevante vraagstukken in de achtertuin van de campus. Biologie werkt op vele manieren door in onze samenleving.  Bij NIBI werken we aan de voorwaarden om ontwikkelingen mogelijk te maken.

 

Niek Persoon - Bestuurslid
Directeur Amsterdam Green Campus