Bestel nog snel de leukste biologische decembercadeaus voor je gezin, klas, collega's of vrienden!

In BioBrein proberen teams elkaar af ...

Het microbioom van de zakpijp Ecteinascidia turbinata produceert een molecuul dat mogelijk effectief is in de bestrijding van multiresistente schimmelpathogenen.

 

Het ...

NIBI werkgeversenquête - doe mee!
Wij vragen afdelingshoofden, managers en directeuren van bedrijven en instellingen die werken met ...

Ter vervanging van de Natuur, Wetenschap en Techniekconferentie voor het basisonderwijs die op vrijdag 13 november zou plaatsvinden werd er ...

Het insecticide fipronil is giftiger voor aquatische insecten dan de huidige Amerikaanse richtlijn van de Environmental Protection Agency ...

Het leek er heel lang op dat we op 13 november een mooie conferentie konden neerzetten, zij het met wat ...

Kleine oerzoogdieren hadden 200 miljoen jaar geleden waarschijnlijk een reptielachtige stofwisseling en werden veel ouder dan hedendaagse muizen. ...

Het biodebat dat op 1 oktober plaatsvond in Nieuwspoort, Den Haag was een succes. Kamerleden William Moorlag (PvdA), Agnes Mulder en ...

Archeologisch en geschiedkundig onderzoek ging al aan de haal met het populaire beeld van de Viking; dna-analyse laat nu ...

Op 1 oktober debatteren Nederlandse politieke partijen over wat volgens hén de beste actieplannen zijn op het gebied van duurzaamheid ...