Ontwerpen van biologieonderwijs

| Nieuws
Ontwerpen van biologieonderwijs

In de examenprogramma’s havo en vwo staat wat leerlingen aan het eind van de bovenbouw moeten kunnen en kennen. Deze programma’s schrijven ook voor dat leerlingen biologische kennis moeten kunnen gebruiken in bepaalde contexten. Voor veel docenten blijkt het gebruik van contexten niet nieuw te zijn. Toch kan het af en toe geen kwaad om naar je eigen lespraktijk te kijken. Een mooi hulpmiddel bij het ontwikkelen van lessen is het boek Ontwerpen van op de concept-contextbenadering gebaseerd biologieonderwijs (Kerst Boersma, 2011). Het boek geeft in 140 pagina’s mooie praktische handvatten in een degelijk theoretisch kader. Bestel nu.