Info & tarieven

Lidmaatschap en contributie 2022 

De contributie is in de algemene vergadering in april 2021 vastgesteld op 97 euro per jaar voor leden die een machtiging tot automatische incasso afgegeven hebben. Leden die dat niet hebben gedaan betalen een bijdrage in de extra facturatie en administratiekosten van 8 euro. Zij betalen 105 euro. Het NIBI-lidmaatschap is inclusief Bionieuws. Studenten betalen tot en met het jaar waarin ze 26 worden 20 euro per jaar, daarna geldt het normale contributietarief.

Tarieven

  • Lidmaatschap: € 97 (bij betaling via automatische incasso), € 105 (bij betaling per op factuur)
  • Studenten tot en met jaar van 26 worden: € 20 (alleen via automatische incasso)
  • Huisgenoten (het tweede lid op hetzelfde adres, 1 Bionieuws per adres): € 25.
    Mail vandenoever@nibi.nl als je als huisgenoot lid wilt worden. Geef daarbij naam en adresgegevens van de huisgenoot door.

Verzending van Bionieuws naar het buitenland kost € 30 extra (extra portokosten).
Studenten betalen tot en met het jaar waarin ze 26 worden 20 euro mits de geboortedatum bekend is en de machtiging tot automatische incasso is afgegeven.

 

Contributie via automatische incasso
Heb je een factuur ontvangen, maar kies je liever toch voor automatische incasso, dan kan dat. Allereerst: betaal de factuur NIET, maar download hier het incassoformulier. Vul het formulier in, scan het of maak een foto en stuur de scan of de foto naar vandenoever@nibi.nl. Voor leden in het buitenland blijft de toeslag vanwege extra verzendkosten 30 euro. 

Sectie of bedrijfs/instellings lidmaatschap
Een sectie of bedrijfs/instellings lidmaatschap is mogelijk vanaf drie deelnemers en geldt voor de aangemelde deelnemers van een organisatie. Deelnemers worden individueel lid van het NIBI en krijgen Bionieuws thuis. Factuur gaat naar de school of naar het bedrijf of de instelling. De collectieve contributie is 80 euro per persoon per jaar. Te verantwoorden als permanente nascholing. Mail naar Leen van den Oever (vandenoever@nibi.nl) voor het instellen van een sectie of bedrijfs-lidmaatschap. Bij het verlaten van het bedrijf of de sectie wordt het lidmaatschap (zonder tegenbericht) individueel voortgezet.

Los abonnement Bionieuws
Een los abonnement op Bionieuws kost 150 euro per jaar, exclusief BTW. Inclusief BTW is dit 163,50 euro.

Opzegging
Opzeggen moet voor 1 november van het lopende kalenderjaar. Volgens de statuten moet dat schriftelijk. In het NIBI-bestuur is besloten dat vanaf 1 januari 2019 ook opzeggingen per e-mail worden geaccepteerd. Graag bij opzeggen duidelijk adresgegevens en zo mogelijk het registratienummer vermelden. We horen ook graag de reden van je opzegging. Dat kan ons helpen bij het verbeteren van de inzet van de vereniging om biologie op de kaart te zetten.


Stuur het e-mailbericht naar Leen van den Oever, directeur van het NIBI (vandenoever@nibi.nl).

Liever een brief sturen, dat kan ook naar:

Nederlands Instituut voor Biologie
t.a.v. L. van den Oever, directeur
Franz Lisztplantsoen 200
3533 JG  Utrecht