Info & tarieven

Lidmaatschap en contributie 2018

De contributie is in de algemene vergadering vastgesteld op 103 euro per jaar. Leden die een machtiging tot automatische incasso afgegeven hebben ontvangen 8 euro korting en betalen 95 euro. Het NIBI-lidmaatschap is inclusief Bionieuws. Jongeren betalen tot en met het jaar waarin ze 26 worden 20 euro per jaar. Voorwaarde voor dit lage tarief is wel een machtiging voor automatische incasso.

Tarieven
(bedrag bij betaling per automatische incasso staat tussen haakjes)

  • Lidmaatschap: € 103 (95)
  • Jongeren tot en met jaar van 26 worden: € 20 (via automatische incasso)
  • Huisgenoten (het tweede lid op hetzelfde adres, 1 Bionieuws per adres): € 25.
    Mail vandenoever@nibi.nl als je huisgenoot wil worden en naam en adresgegevens huisgenoot.

Verzending naar het buitenland kost € 30 extra (portokosten).
Jongeren betalen tot en met het jaar waarin ze 26 worden automatisch 20 euro mits de geboortedatum bekend is en de machtiging tot automatische incasso is afgegeven.


Sectie of bedrijfs/instellings lidmaatschap
Een sectie of bedrijfs/instellings lidmaatschap is mogelijk vanaf drie deelnemers en geldt voor de aangemelde deelnemers van een organisatie. Deelnemers worden individueel lid van het NIBI en krijgen Bionieuws thuis. Factuur gaat naar de school of naar het bedrijf of de instelling. De collectieve contributie is 80 euro per persoon per jaar. Te verantwoorden als permanente nascholing. Bij meer dan tien deelnemers krijgt de organisatie advertentieruimte in Bionieuws. Mail naar Leen van den Oever (vandenoever@nibi.nl) voor een aanbod op maat.

Los abonnement Bionieuws
Een los abonnement op Bionieuws kost 135 euro per jaar, exclusief BTW. Inclusief BTW is dit 143,10 euro.

Opzegging
Opzeggen moet voor 1 november van het lopende kalenderjaar. Volgens de statuten moet dat schriftelijk, onder vermelding van je adresgegevens, je registratienummer en de reden van opzegging.


Stuur je brief met reden van opzegging naar Leen van den Oever, directeur van het NIBI. Adressering:

Nederlands Instituut voor Biologie
t.a.v. L. van den Oever, directeur
Franz Lisztplantsoen 200
3533 JG  Utrecht