Lidmaatschap opzeggen

Opzeggen moet volgens de NIBI-statuten voor 1 november van het lopende kalenderjaar. Het lidmaatschap verloopt pas aan het eind van het jaar. Tot die tijd ben je nog gewoon lid en ben je ook nog in staat in te loggen. Wanneer je lidmaatschap is verlopen worden al je gegevens (dus ook de eventuele machtiging voor automatische incasso) uit ons systeem verwijderd. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar. We ontvangen de opzegging bij voorkeur per e-mail. We willen graag weten wat de reden is van je opzegging, wellicht kan dat helpen om onze diensten te verbeteren. Geef in het e-mailbericht ook duidelijk een afzender aan, zodat we je kunnen vinden in de ledenadministratie. De e-mail kan gestuurd worden aan het:

Nederlands Instituut voor Biologie
Ter attentie van Rianne van Duinen, MSc
vanduinen@nibi.nl


Je ontvangt een e-mailbericht terug als bevestiging van je opzegging.
Liever een brief sturen, dat kan ook naar:


Nederlands Instituut voor Biologie
t.a.v. Rianne van Duinen, MSc
Soestdijkseweg Zuid 249A
3721 AE Bilthoven