Training Natuur, Wetenschap en Techniek voor NME-professionals

| Nieuws
Training Natuur, Wetenschap en Techniek voor NME-professionals

Vrijdag 26 juni verzorgde NIBI-medewerker Tycho Malmberg een speciale training Natuur, Wetenschap en Techniek voor dertien zzp’ers in de natuur- en milieueducatie (NME). We waren te gast bij de oudste schooltuin van Nederland, de Vink in Park Frankendael in Amsterdam. De training stond in het teken van onderzoekend en ontdekkend leren en het werken met een doorlopende leerlijn Natuur en Techniek. Het is de bedoeling dat deze NME-professionals volgend schooljaar een alternatieve vijfde schooldag verzorgen voor basisscholen in Amsterdam die kampen met een lerarentekort. Deze oplossing voor het lerarentekort – vier dagen regulier les en de vijfde dag Natuur en Techniek van een zzp’er – slaat twee vliegen in een klap. Kinderen krijgen zo veel meer Natuur en Techniekonderwijs – veel scholen halen een uur per week niet eens – en leerlingen hoeven niet naar huis gestuurd te worden omdat er niet genoeg leerkrachten zijn. Het NIBI zorgt ervoor dat het curriculum van deze alternatieve schooldag ruimschoots in lijn is met de kerndoelen. Tijdens de training maakten de NME-professionals kennis met de onderzoekscyclus door zelf een experimentje op te zetten met pissebedden en watervlooien. Daarnaast ervoeren ze hoe lessen worden opgebouwd aan de hand van de concept-contextbenadering waarmee je grip krijgt welke biologie je aan bod wil laten komen en hoe je deze relevant maakt voor leerlingen. Een context als sporten is bijvoorbeeld prachtig om onderzoek te doen naar hoe hartslag en bloedsomloop veranderen in rust en bij inspanning. De volgende training in september staat techniek en de ontwerpcyclus centraal. Wil je meer weten over deze training. Mail naar Tycho Malmberg (malmberg@nibi.nl)