Biodiversiteit & Natuur

Biodiversiteit en natuur op de biologieagenda

Met het project "Biodiversiteit en natuur op de biologieagenda" heeft de Regeling Draagvlak Natuur een bijzondere samenwerking mogelijk gemaakt. De grootste opleiding voor biologiedocenten (Hogeschool Utrecht), het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) en Codename Future zijn samen aan de slag gegaan, met als doel aanstaande biologiedocenten kennis te laten maken met de mogelijkheden om vrij beschikbaar digitaal lesmateriaal in te zetten op scholen voor voortgezet onderwijs. 

Jongeren in het VO
Het project wil jongeren in het voortgezet onderwijs op een aansprekende manier aan de slag laten gaan met biodiversiteit en natuur. Onderwerpen die in hun vrije tijd niet bepaald hoog scoren.  Docent is de belangrijkste schakelDit project kiest ervoor de belangrijkste intermediaire schakel in het VO, de (aanstaande) docent, te sterken in zijn/haar rol, en daarbij ondersteuning te bieden om zich op een adequate manier te kunnen manifesteren in hun aanstaande beroepsomgeving: het voortgezet onderwijs. Verrijken van de methode. De beschikbaarheid van, met name, digitaal lesmateriaal maakt het mogelijk de bestaande (biologie)methoden te verrijken met andere lessen, lesvormen en lesprojecten. Een intensieve training geeft de aankomende biologiedocenten concrete handvatten om zelf aantrekkelijke lessen en/of lesprogramma’s te maken rond de thema’s biodiversiteit en natuur. 
Traject
Elke student van de Hogeschool Utrecht die dit project volgt, krijgt eerst de basiscursus lesmateriaal ontwikkelen en arrangeren. Met de kennis van de training gaan de studenten vervolgens zelf aan de slag met lesmateriaal arrangeren, maken en beoordelen. Daarbij zorgen ze ervoor dat wat ze ontwikkelen aansluit bij de opdracht van de VO school waar ze stage lopen. Er wordt dus geen nieuw aanbod gecreëerd, maar er wordt ingespeeld op een reële vraag. Daaraan wordt exclusief inhoud gegeven aan de hand van de thema’s natuur en biodiversiteit. Het ontwikkelde lesmateriaal wordt in de laatste fase van het project daadwerkelijk ingezet op het stageadres.

Downloads: