Brief aan Curriculum.nu

De stichting Innovatie van Onderwijs in Bètawetenschappen en Technologie (IOBT), waar het NIBI deel van uitmaakt, heeft een brief geschreven aan de voorzitter van de coördinatiegroep van Curriculum.nu.

In deze brief worden zorgen naar voren gebracht over het proces van curriculumvernieuwing. De zorgen gaan over de volgende vier hoofdpunten:

 

Degelijkheid

Draagvlak

Samenhang

Volledigheid

 

IOBT heeft ook gereageerd via de reactieformulieren van Curriculum.nu. In eerste instantie op de conceptvisies en nu ook op de grote opdrachten. De conceptvisies zijn naar aanleiding van alle inbreng nauwelijks veranderd. Wat er nu met de onvoldoendes gebeurt die IOBT voor de grote opdrachten uitdeelde, is onduidelijk. De verenigingen waaruit IOBT bestaat benadrukken dat hun reacties niet kunnen worden uitgelegd als een commitment aan het in hun ogen onzorgvuldige en niet iteratieve proces van Curriculum.nu.