Lang Leve de Liefde DVD's, onderbouw

DVD Onderbouw

DVD met de films die aansluiten bij het Lang Leve de Liefde onderbouw lespakket. Bij ieder van de zes lessen hoort er een aanvullende film.

U kunt de films ook online bekijken op: https://langlevedeliefde.nl/docenten/voortgezet-onderwijs/onderbouw/onderbouw

Let op: online heeft u een wachtwoord nodig om de films te bekijken. Deze is in de docentenhandleiding te vinden.


DVD Onderbouw Nederlands ondertiteld

DVD met de films die horen bij het Lang Leve de Liefde onderbouw lespakket, met Nederlandse ondertiteling.


DVD Onderbouw Engels ondertiteld

DVD met de films die aansluiten bij het Lang Leve de Liefde Engels lespakket, met Engelse ondertiteling. Bij ieder van de zes lessen hoort er een aanvullende film.

U kunt de films ook online bekijken op: https://langlevedeliefde.nl/docenten/english

Let op: online heeft u een wachtwoord nodig om de films te bekijken. Deze kunt u gratis aanvragen door te mailen naar info@longlivelove.nl

 

Als u vragen of opmerkingen heeft over het materiaal, kunt u een mail sturen naar: info@longlivelove.nl