Lang Leve de Liefde Herhalingsmodule bovenbouw praktijkonderwijs, vmbo

Leerlingenmagazine herhalingsmodule bovenbouw praktijkonderwijs, vmbo

Dit leerlingenmagazine is onderdeel van het Lang Leve de Liefde bovenbouw praktijkonderwijs en vmbo lespakket. Met dit lespakket ondersteunt u leerlingen in een prettige, veilige en gewenste seksuele ontwikkeling. Hiermee werkt u aan de kennis maar ook aan de houding en de vaardigheden van de leerlingen ten aanzien van relaties en seksualiteit. Het lespakket bestaat uit zes lessen.

 

Het leerlingenmagazine is hier digitaal te bekijken.

 

Lesmaterialen


Bij dit leerlingenmagazine hoort:

  • Docentenhandleiding – Bevat uitgebreide uitleg over het lespakket, nuttige achtergrondinformatie, en een uitwerking per les. Klik hier om de handleiding gratis te downloaden.
  • Films bij de lessen – Er zijn vier films die aansluiten bij de lessen. Bekijk de films online. Let op: U heeft een wachtwoord nodig om de films te bekijken. Deze is in de docentenhandleiding te vinden.
  • Werkbladen – Er zijn verschillende ondersteunende werkbladen bij dit lespakket. Deze kunt u uitdelen in de klas.
  • Informatiebladen- Bedoeld voor u als docent om u extra achtergrondinformatie te geven over maagdelijkheid en besnijdenis.

 

Aanvullende modules

 

Bij dit lespakket zijn verschillende aanvullende modules ontwikkeld:

  • Jij en de media- Leerlingen leren kritisch te kijken naar geseksualiseerde beelden en geïdealiseerde schoonheidsidealen.
  • Seksuele diversiteit- Met de klas wordt er aandacht besteed aan seksuele diversiteit en het bevorderen van homoacceptatie.
  • Soa-practicum- Leerlingen worden op een leuke en praktische manier bewust gemaakt van de verspreidingssnelheid van bacteriën en het verspreidingsgevaar van bacteriële soa's.
  • Wensen en grenzen- Leerlingen krijgen handvatten om wensen en grenzen te herkennen, communiceren en accepteren, zowel van zichzelf als van de ander.
  • Toolkit L.O.V.E. Online- Leerlingen worden op positieve en veilige wijze begeleid om om te gaan met sexting en om grooming te voorkomen.

 

Voor informatie over lesmateriaal onderbouw vmbo, havo en vwo kijkt u hier.

Voor informatie over lesmateriaal onderbouw praktijkonderwijs en vmbo bb kijkt u hier.

Voor informatie over lesmateriaal bovenbouw vmbo, havo en vwo kijkt u hier.

 

Voor meer informatie over het lespakket, de films en het downloaden van het ondersteunende materiaal gaat u naar: https://langlevedeliefde.nl/docenten/voortgezet-onderwijs/bovenbouw/bovenbouw-praktijkonderwijs

 

Als u vragen of opmerkingen heeft over het lesmateriaal, kunt u een mail sturen naar: info@langlevedeliefde.nl.