Lang Leve de Liefde onderbouw vmbo, havo, vwo

Leerlingenmagazine onderbouw vmbo, havo, vwo

Dit leerlingenmagazine is onderdeel van het Lang Leve de Liefde onderbouw vmbo, havo en vwo lespakket. Met dit lespakket ondersteunt u leerlingen in een prettige, veilige en gewenste seksuele ontwikkeling. Hiermee werkt u aan de kennis maar ook aan de houding en de vaardigheden van de leerlingen ten aanzien van relaties en seksualiteit. Het lespakket bestaat uit zes lessen.

 

Het leerlingenmagazine is hier digitaal te bekijken.

 

Lesmaterialen


Bij dit leerlingenmagazine hoort:

 • Docentenhandleiding – Bevat uitgebreide uitleg over het lespakket, nuttige achtergrondinformatie, en een uitwerking per les. Klik hier om de handleiding gratis te downloaden.
 • Films bij de lessen – Voor ieder van de zes lessen is een aanvullende film ontwikkeld. Bestel hier de DVD of bekijk de films online op langlevedeliefde.nl. Let op: U heeft een wachtwoord nodig om de films te bekijken. Deze is in de docentenhandleiding te vinden
 • E-learning voor leerlingen- U kunt ervoor kiezen om de leerlingen les 3 en 4 zelfstandig online te laten maken. Klik hier om naar de e-learning omgeving te gaan.
 • Werkbladen – Er zijn verschillende ondersteunende werkbladen bij dit lespakket. Deze kunt u uitdelen in de klas.
 • Informatiebladen- Bedoeld voor u als docent om u extra achtergrondinformatie te geven over maagdelijkheid en besnijdenis.
 • Proefwerken - Na het afronden van de gehele lessenserie kan optioneel het proefwerk worden afgenomen. Er zijn verschillende proefwerken voor verschillende niveaus.

 

Aanvullende modules


Bij dit lespakket zijn verschillende aanvullende modules ontwikkeld:

 • Jij en de media- Leerlingen leren kritisch te kijken naar geseksualiseerde beelden en geïdealiseerde schoonheidsidealen.
 • Seksuele diversiteit- Met de klas wordt er aandacht besteed aan seksuele diversiteit en het bevorderen van homoacceptatie.
 • Soa-practicum- Leerlingen worden op een leuke en praktische manier bewust gemaakt van de verspreidingssnelheid van bacteriën en het verspreidingsgevaar van bacteriële soa's.
 • Wensen en grenzen- Leerlingen krijgen handvatten om wensen en grenzen te herkennen, communiceren en accepteren, zowel van zichzelf als van de ander.
 • Toolkit L.O.V.E. Online- Leerlingen worden op positieve en veilige wijze begeleid om om te gaan met sexting en om grooming te voorkomen.

 

Voor lesmateriaal onderbouw praktijkonderwijs en vmbo kijkt u hier.

Voor lesmateriaal bovenbouw havo/vwo kijkt u hier.

Voor lesmateriaal bovenbouw praktijkonderwijs en vmbo kijkt u hier.

 

Voor meer informatie over het lespakket, de films en het downloaden van het ondersteunende materiaal gaat u naar: https://langlevedeliefde.nl/docenten/voortgezet-onderwijs/onderbouw/onderbouw

Als u vragen of opmerkingen heeft over het lesmateriaal, kunt u een mail sturen naar: info@langlevedeliefde.nl.