Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en uurtarieven NIBI

Leveringsvoorwaarden
Op alle werkzaamheden die het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) uitvoert, onder andere in onderwijs in projecten en in advies, zijn de volgende leveringsvoorwaarden van kracht. 
Het NIBI gaat vertrouwelijk om met de informatie die in het kader van trainingen, samenwerkingsovereenkomsten of opdrachten wordt ontvangen. Na toestemming van en in overleg met de deelnemers, projectpartners of opdrachtgevers, kan het NIBI overgaan tot publicatie. Het NIBI heeft een privacyverklaring opgesteld en houdt zich er aan.
Het copyright van alle door het NIBI geproduceerde materialen ligt bij het NIBI. In overleg kan het copyright worden overgedragen aan deelnemers voor eigen gebruik, aan projectpartners of aan opdrachtgevers. 
Het NIBI geeft kort beroepsonderwijs, brengt advies uit en realiseert projecten op basis van haar kennis en ervaring. Het NIBI kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van adviezen.
Voor alle met het NIBI aangegane overeenkomsten geldt een bedenktermijn van 15 werkdagen.

Annuleringsvoorwaarden trainingen en conferenties
Tot 10 werkdagen voor de start van de training of conferentie kun je zonder kosten annuleren, daarna wordt tot 5 werkdagen voor de activiteit bij annulering de helft van de deelnemersbijdrage in rekening gebracht. Vanaf 5 werkdagen voor de activiteit ben je het gehele bedrag verschuldigd. Je kunt je overigens tot op de dag van de activiteit zelf, zonder bijkomende kosten, laten vervangen door een collega. Annuleren van een training of conferentie kan door een mail te sturen naar info@nibi.nl

 

Uurtarieven 2023
Het NIBI hanteert voor haar werkzaamheden twee tarieven. Het gereduceerde tarief, voor werkzaamheden die in de lijn van de doelstellingen van het NIBI liggen, en het commercieel tarief. In een overeenkomst wordt vastgelegd welk tarief in een samenwerkingsovereenkomst of bij een opdracht wordt gehanteerd.

Uurtarieven 2023 (in euro exclusief BTW):

Medewerker            Gereduceerd     
Directeur                              128
Senior adviseur                  96  
Administratie                      70

De commerciele tarieven zijn 40% hoger.

 

CRKBO registratie
Sinds mei 2011 is het NIBI opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). 


  • training NIBI Academie