Privacyverklaring

Het NIBI verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. Het NIBI acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerkingen houden wij ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het NIBI is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Bekijk de Privacyverklaring van het NIBI.