VO 2014

NIBI-conferentie 10 en 11 januari 2014

De conferentie was een groot succes. Meer dan 650 biologiedocenten, vakdidactici, toa's en lerarenopleiders bezochten de conferentie NATURE X NURTURE  alles over gedrag in anderhalve dag. Bekijk de foto's op Facebook.