VO 2019

Evolutie in Actie - 33e NIBI-conferentie 

De conferentie was weer een groot succes. Met 650 biologiedocenten, leraren in opleiding, vakdidactici, lerarenopleiders en toa's was het een gezellige drukke boel.