Trendanalyse 2009 - 2021 werkgeversonderzoek

| Nieuws
Trendanalyse 2009 - 2021 werkgeversonderzoek

De Trendanalyse arbeidsmarktonderzoek biowetenschappen en biomedische wetenschappen in Nederland 2009-2021 is verschenen. In deze trendanalyse zijn de drie werkgeversonderzoeken van 2009 tot nu op een rij gezet. Dit onderzoek wordt gedaan naast het onderzoek naar de toestroom van afgestudeerden tot de arbeidsmarkt. Met deze twee onderzoeken geeft het NIBI een beeld van waar je aan toe bent en wat er van je wordt verwacht als je biologie gaat studeren. In de trendanalyse die nu verschenen is wordt onder andere aandacht besteed aan de in het werkveld gewenste vaardigheden en houding. Snelle stijger in de top vijf van vaardigheden die werkgevers belangrijk vinden is in alle werksectoren het goed kunnen rapporteren en dan afhankelijk van de sector in het Nederlands (ecologie) of het Engels (life sciences & health). Zeker voor studenten van nu biedt de trendanalyse handvatten om in persoonlijke ontwikkeling aan te werken. In 2009 waren opmerkingen uit het werkveld vooral gericht op het als opleiding uitdragen van wat afgestudeerden kunnen en kennen. In 2014 valt het in het werkveld onder andere op dat het zelfstandig handelen en denken bij afgestudeerden die aan de slag gaan onvoldoende ontwikkeld is. In 2021 zien organisaties in alle werksectoren dat de prestatiedruk op studenten hoog is, ‘ze worden door het systeem geduwd’. Wellicht daarmee samenhangend valt de schoolsheid op. Studenten gaan naar school, ze krijgen les en ze worden vaak aan de hand genomen, is het beeld. Meer aandacht voor het afleveren van jonge zelfbewuste professionals met een kritische houding is de uitdaging. Werkgevers zetten zelfstandigheid en een kritische werkhouding hebben dan ook bovenaan in de top vijf van gewenste werkhouding.