Lang Leve de Liefde VSO cluster 3

Leerlingenmagazine VSO cluster 3

Dit leerlingenmagazine is onderdeel van het Lang Leve de Liefde VSO lespakket. Dit lespakket is bedoeld voor zeer moeilijk lerende leerlingen in het VSO (uitstroomrichting Arbeidsgericht en Dagbesteding), met name op niveau 9-12. Met dit lespakket ondersteunt u leerlingen in een prettige, veilige en gewenste seksuele ontwikkeling. Hiermee werkt u aan de kennis maar ook aan de houding en de vaardigheden van de leerlingen ten aanzien van relaties en seksualiteit. Het lespakket bestaat uit zeven hoofdstukken, met in totaal 31 korte lessen.

                                                                               

Lesmaterialen


Bij dit leerlingenmagazine hoort:

  • Docentenhandleiding – Bevat uitgebreide uitleg over het lespakket, nuttige achtergrondinformatie, en een uitwerking per les. Klik hier om de handleiding gratis te downloaden.
  • Digitale lesomgeving- Hier staan alle onderdelen van het lespakket en interactieve werkvormen voor op het digibord. Klik hier om naar de digitale lesomgeving te gaan.
  • Films bij de lessen – Er zijn 27 films die aansluiten bij de lessen. Bekijk de films online. Werkbladen – Er zijn verschillende ondersteunende werkbladen bij dit lespakket. Deze kunt u uitdelen in de klas. U vindt de werkbladen in de docentenhandleiding.

 

Aanvullende modules


Bij dit lespakket zijn verschillende aanvullende modules ontwikkeld:

  • Jij en de media- Leerlingen leren kritisch te kijken naar geseksualiseerde beelden en geïdealiseerde schoonheidsidealen.
  • Seksuele diversiteit- Met de klas wordt er aandacht besteed aan seksuele diversiteit en het bevorderen van homoacceptatie.
  • Soa-practicum- Leerlingen worden op een leuke en praktische manier bewust gemaakt van de verspreidingssnelheid van bacteriën en het verspreidingsgevaar van bacteriële soa's.
  • Wensen en grenzen- Leerlingen krijgen handvatten om wensen en grenzen te herkennen, communiceren en accepteren, zowel van zichzelf als van de ander.
  • Toolkit L.O.V.E. Online- Leerlingen worden op positieve en veilige wijze begeleid om om te gaan met sexting en om grooming te voorkomen.

 

Voor informatie over lesmateriaal onderbouw vmbo, havo en vwo kijkt u hier.

Voor informatie over lesmateriaal onderbouw praktijkonderwijs en vmbo bb kijkt u hier.

Voor informatie over lesmateriaal bovenbouw vmbo, havo en vwo kijkt u hier.

Voor informatie over lesmateriaal bovenbouw praktijkonderwijs en vmbo kijkt u hier.

 

Voor meer informatie over het lespakket, de films en het downloaden van het ondersteunende materiaal gaat u naar: https://langlevedeliefde.nl/docenten/voortgezet-speciaal-onderwijs/onderbouw/cluster-3

 

Als u vragen of opmerkingen heeft over het lesmateriaal, kunt u een mail sturen naar: info@langlevedeliefde.nl.